Elk teamtraject is maatwerk en start met een intakegesprek. We onderzoeken samen waar het team nu staat en waar het team naartoe wil. Ik maak vervolgens een plan van aanpak. Daarna gaan we aan de slag.

Together Everyone Achieves More (TEAM) is een krachtig uitgangspunt. Het ontdekken en waarderen van elkaars kwaliteiten is vaak het startpunt om als team een volgende stap te zetten. Ook is het van belang om te ontdekken welke effectieve en minder effectieve patronen er in het team bestaan, zodat deze kunnen worden doorbroken. Vaak gaat het om patronen die zich in de onderstroom bevinden en van grote invloed zijn op de cultuur en de energie van het team.

Voorbeelden van teambijeenkomsten die ik begeleid:

  • Versterken van effectieve interacties in het team.
  • Inzicht in het teamkompas, rollen en verantwoordelijkheden.
  • Versterken van persoonlijk leiderschap.
  • Stimuleren van een open feedbackcultuur.
  • Werken aan veiligheid en vertrouwen.
  • Starten en groeien als projectteam.